Изграждане на инсталации и системи

Изграждане на системи за контрол и управление

 • Специализирани системи – Изграждане на системи за сградна автоматизация (BMS).
  • Управление на микроклимата;
  • Управление на подгряващи и охладителни системи;
  • Управление на вентилационни системи;
  • Управление на осветителни системи;
  • Управление на консумацията на електрическа енергия;
  • Централизирано управление и контрол;
  • Интеграция с пожароизвестителни системи и системи за контрол на достъпа.
 • Промишлена автоматизация.
 • EMS – Дистанционно отчитане на потреблението на ел. енергия, вода, БГВ, отоплителна енергия.
 • Контрол на достъпа и работното време. Паркинг системи.

Изграждане на кабелни системи и кабелни инсталации

 • Вътрешни и външни електрически системи и инсталации;
 • Пожароизвестителни системи и Аварийно-оповестителни и озвучителни системи;
 • Контрол на достъпа и работното време. Паркинг системи;
 • СОТ;
 • Структурни кабелни системи;
 • Кабелни Телевизионни Мрежи;
 • Системи за видеонаблюдение;
 • Системи за резервирано електрозахранване с UPS системи и дизел генератори.

©2008 Uniteh Grup. All rights reserved.