Експлоатация и поддръжка

Абонаментна поддръжка на сградни инсталации

  • Електрически инсталации, електрически уреди и съоръжения;
  • Пожароизвестителни системи;
  • Климатични, вентилационни и отоплителни инсталации;
  • ВиК инсталации;
  • Електромеханични и механични уреди и съоръжения;
  • Специализиран хардуер и софтуер.

©2008 Uniteh Grup. All rights reserved.